Støtt Kristiansand Symfoniorkester

Bli medlem i venneforeningen Crescendo!

Venneforeningen Crescendos styre består av Elfie Dørum, Arne Bang, Lene Finholt Thygesen, Marianne Denstad Berrum, Valerie Kubens, Ole Petter Drangsholt og Cathrine Bering Litlere. Ta gjerne kontakt med leder Elfie Dørum på e-post elfie.dorum46@gmail.com eller tlf. 91 63 21 37 om du vil ha mer informasjon.