Støtt Kristiansand Symfoniorkester

Bli medlem i venneforeningen Crescendo!

Venneforeningen Crescendos styre består av Ole Petter Drangsholt, Roar-Bøhleng Hansen, Elfie Dørum, Jens Timenes, Oda Marita Netteland Norevik og Valerie Kubens. Ta gjerne kontakt med leder Ole Petter Drangsholt på e-post olepetterdrangsholt@gmail.com eller tlf. 908 20 966 om du vil ha mer informasjon.